Слънчоглед и пчела

Значението на адаптираните храни за пчели

Оцеляването на медоносните пчели до голяма степен зависи от техния кошер, здраве и, по-специално, от тяхната храна. Притокът на нектар може да варира в широки граници в различните райони и според сезона, затова е необходимо правилно хранене и снабдяване с полезни вещества за поддържане на дейностите по развъждане и за задоволяване на хранителните нужди.

Значението на адаптираните храни за пчели

Оцеляването на медоносните пчели до голяма степен зависи от техния кошер, здраве и, по-специално, от тяхната храна. Притокът на нектар може да варира в широки граници в различните райони и според сезона, затова е необходимо правилно хранене и снабдяване с полезни вещества за поддържане на дейностите по развъждане и за задоволяване на хранителните нужди.

Слънчоглед и пчела

За да разберем специалното значение на храненето за пчелите, е необходимо да обърнем внимание на етапите в тяхното развитие: по време на развитието им от яйце до насекомо, приемът на протеини е ключов фактор; от друга страна, при зрелите пчели (търтеи, пчели работнички и пчели-майки) по-важно е набавянето на енергия под формата на въглехидрати.

Прочетете всичко за готовата храна за пчели API