Две работни пчели

поверителност

поверителност

Две работни пчели

Декларация за поверителността на данните

Südzucker AG придава голямо значение на защитата на поверителността на Вашата информация и Вашите лични данни, както и на необходимата сигурност на данните, поради което събира, обработва и използва Вашите лични данни изключително в съответствие с принципите, описани по-долу, и с националните и европейските правни разпоредби, по-специално – германските Закон за телемедиите и Федерален закон за защита на данните.

I. Наименование и адрес на администратора

Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) и другите национални закони за защита на данните на държавите членки, както и други разпоредби за защита данните, е:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Телефон:  (0621) 421-0
Телефакс:  (0621) 421-234
Имейл:  public.relations@suedzucker.de
Уеб сайт:  www.suedzucker.de
Председател на Надзорния съвет: Dr. Hans-Jörg Gebhard
Управителен съвет: Dr. Wolfgang Heer (председател), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart, Ingrid-Helen Arnold
Местен съд Манхайм, HRB 0042 r. Hans-Jörg Gebhard

(наричано по-долу: „Südzucker“)

Ако искате да възразите срещу събирането, обработването или използването на Вашите данни от нас в съответствие с настоящата декларация за поверителност на данните като цяло или за индивидуални мерки, можете да изпратите възражението си по електронна поща, факс или писмо до горепосочените данни за контакт или до нашето длъжностно лице по защита на данните. Също така ще получавате информация за Вашите лични данни по всяко време и напълно безплатно по посочените по-горе данни за контакт.

II. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните на администратора е:

Südzucker AG
Длъжностно лице по защита на данните
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Имейл: datenschutz@suedzucker.de

(наричано по-долу: („ДЗД“)

III. Обща информация относно обработването на данните

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние обработваме лични данни на нашите потребители само доколкото това е необходимо за осигуряване на функционален уеб сайт, както и на съдържанието и услугите ни. Като общо правило обработването на личните данни на нашите потребители се осъществява само след получаване на съгласие от потребителя. Изключение се прилага в случаите, когато предварителното съгласие не може да бъде получено по практически причини и обработването на данните е разрешено със закон.

2. Правно основание за обработването на личните данни

Доколкото получим съгласието на субекта на данните за обработването на лични данни, чл. 6 ал. 1, буква a) от ОРЗД служи за правно основание.

При обработването на лични данни, необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, чл. 6 ал. 1, буква б) от ОРЗД е правното основание. Това се отнася и за операциите по обработване, които са необходими за извършване на преддоговорни стъпки.

Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на законово задължение, на което е подчинено нашето дружество, чл. 6 ал. 1, буква в) от ОРЗД служи за правно основание.

В случай че жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на личните данни, чл. 6 ал. 1, буква г) от ОРЗД представлява правното основание.

Ако обработването е необходимо за защита на законен интерес на нашето дружество или на трета страна и ако интересите, основните права и свободи на субекта на данните нямат приоритет пред първия интерес, чл. 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД е правното основание за обработването.

3. Изтриване на данни и период на съхранение

Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението престане да се прилага. Освен това данните може да се съхраняват, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на ЕС, на които се подчинява администраторът. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако изтече периодът за съхранение, предписан от гореспоменатите разпоредби, освен ако не е необходимо продължаване на съхранението на данните за сключване или изпълнение на договор.

IV. Предлагане на уеб сайта и създаване на регистрационни файлове

1. Характер и обхват на обработването на данни

Всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на повикващия компютър.

Следните данни се събират в този процес:

 • Информация за тип и версия на използвания браузър
 • Операционна система на потребителя
 • IP адрес на потребителя
 • Дата и час на достъп
 • Уеб сайтове, от които системата на потребителя достига до нашия уеб сайт
 • Уеб сайтове, до които осъществява достъп системата на потребителя чрез нашия уеб сайт

Данните също се съхраняват в регистрационни файлове на нашата система. Тези данни заедно с други лични данни на потребителя ще се съхраняват за максимум 30 дни.

2. Правно основание за обработване на данни

Правното основание за временно съхранение на данни и регистрационни файлове е чл.6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

3. Цел на обработването

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може уеб сайтът да бъде доставен на компютъра на потребителя. Поради това IP адресът на потребителя трябва да остане запазен за продължителността на сесията.

Данните се съхраняват в регистрационни файлове, за да се гарантира функционалността на уеб сайта. Допълнително данните ни служат за оптимизиране на уеб сайта и за осигуряване на сигурността на нашите системи за информационни технологии. В този контекст не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Тези цели представляват и нашия законен интерес при обработването на данни в съответствие с чл. 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД.

4. Период на съхранение

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. Когато данните се събират с цел предоставяне на уеб сайта, това е случаят на изтриване, когато съответната сесия приключи.

Ако данните се съхраняват в регистрационни файлове, това е случаят на изтриване след 30 дни най-късно. Допълнително съхранение извън този период е възможно. В този случай IP адресите на потребителите се изтриват или прехвърлят, така че повече да не е възможно установяване на самоличността на повикващия клиент.

5. Възможност за обжалване и премахване

Събирането на данни за предоставяне на уеб сайта и съхранението на данните в регистрационни файлове е абсолютно необходимо за функционирането на уеб сайта. Поради тази причина няма възможност за възражение от страна на потребителя.

V. Използване на бисквитки

1. Характер и обхват на обработването на данни

Нашият уеб сайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Бисквитките не могат да стартират програми или да предават вируси на вашия компютър. Ако потребителят посети уеб сайт, бисквитка може да бъде запаметена в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен символен низ, който позволява уникална идентификация на браузъра при повторно повикване на уеб сайта. Някои от бисквитките, използвани от нас, ще бъдат изтрити отново в края на сесията на браузъра, т.е. след като браузърът бъде затворен (така наречените „бисквитки за сесия“). Други бисквитки остават на крайното Ви устройство и ни дават възможност да разпознаем Вашия браузър следващия път, когато го посетите.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уеб сайт по-удобен за потребителя. Някои елементи на нашия уеб сайт изискват повикващият браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата.

Следните данни се съхраняват и предават в бисквитките:

 • Езикови настройки
 • Съгласие за използването на бисквитки
 • Информация за сесия

Ние също използваме бисквитки на нашия уеб сайт, които позволяват анализ на поведението на сърфиране на потребителите. По този начин може да се предават следните данни:

 • Въведени термини за търсене
 • Въвеждане във формуляри за контакт и текстови полета
 • Честота на преглеждания на страница
 • Използване на функциите на уеб сайт

Потребителските данни, събрани по този начин, се псевдонимизират чрез технически предпазни мерки. Следователно повече не е възможно възлагане на данните на повикващия потребител. Данните няма да се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите. Когато посетите нашия уеб сайт, информационен банер Ви информира за използването на бисквитки за аналитични цели и Ви препраща към тази декларация за поверителност. В този контекст има също така индикация относно начина, по който може да се предотврати съхранението на бисквитките в настройките на браузъра.

Можете обаче да деактивирате съхранението на бисквитки, като направите съответните настройки или конфигурирате браузъра си така, че той да Ви информира веднага щом са зададени бисквитките. За да направите това, трябва да промените подходящите настройки в менютата на браузъра Preferences (Предпочитания) или Options (Опции). Искаме да отбележим, че след това някои области на уеб сайта може да не функционират изобщо или да не функционират правилно, т.е. само с определени ограничения.

2. Правно основание за обработване на данни

Правното основание за обработване на лични данни с помощта на бисквитки е чл.6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Правното основание за обработване на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки е чл.6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Правното основание за обработване на лични данни с помощта на бисквитки за аналитични цели е чл.6, ал. 1, буква a) от ОРЗД, ако е получено съгласието на потребителя в този смисъл.

3. Цел на обработването

Целта на използването на технически необходими бисквитки е да се опрости използването на уеб сайтове за потребителите. Също така някои функции на нашия уеб сайт не може да се предлагат без използването на бисквитки. За тези функции е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата.

Изискваме използването на бисквитки за следните приложения:

 • Приемане на езикови настройки
 • Съхранение на термини за търсене

Потребителските данни, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

Бисквитките за анализ се използват с цел подобряване на качеството на нашия уеб сайт и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ ние научаваме как се използва уеб сайтът и по този начин можем непрекъснато да оптимизираме нашето предложение. Направена е препратка към VII.

Тези цели представляват и наш законен интерес при обработването на лични данни в съответствие с чл. 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД.

4. Срокове на съхранение, възможност за обжалване и премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на нашия сайт. Следователно Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки, като промените настройките във Вашия интернет браузър. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уеб сайт, може вече да не е възможно да се използват всички функции на уеб сайта изцяло.

VI. Контакт чрез имейл

1. Характер и обхват на обработването на данни

На нашия уеб сайт може да се осъществи връзка с нас чрез имейл адреса, предоставен там. В този случай личните данни на потребителя, предадени чрез имейл, ще се съхранят.

В този контекст данните няма да бъдат предавани на трети страни. Данните се използват изключително за обработване на разговора.

2. Правно основание за обработване на данни

Правното основание за обработване на данни, предадени в хода на изпращането на имейл, е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Ако контактът по имейл е насочен към сключване на договор, допълнителното правно основание за обработването е чл. 6 ал. 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването

Обработването на лични данни по имейл служи единствено за целите на нашето боравене с установяването на контакт. Това също така представлява необходимият законен интерес при обработването на данните.

4. Период на съхранение

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. По отношение на личните данни, изпратени по имейл, това е случаят на изтриване, когато съответният разговор с потребителя приключи. Разговорът е завършен, когато от обстоятелствата може да се направи изводът, че въпросните факти са окончателно изяснени.

5. Възможност за обжалване и премахване

Потребителят има възможност да отмени своето съгласие за обработване на лични данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той може да възрази срещу съхранението на личните му данни по всяко време. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен.

Всички лични данни, съхранявани в хода на връзката с нас, ще бъдат изтрити в този случай.

VII. Аналитични услуги на уеб сайта

1. Характер и обхват на обработването на данни

Нашият уеб сайт използва уеб аналитичната услуга Google Analytics. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или на използваното крайно устройство (таблет, смартфон и др.) и позволяват анализ на Вашето използване на уеб сайта.

Информацията, генерирана от бисквитката за Вашето използване на уеб сайта, обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените щати. Вашият IP адрес обаче първо ще бъде съкратен в ЕС или ЕИП. За повече информация относно начина, по който Google Analytics използва потребителските данни, направете справка с политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

2. Правно основание и цел на обработването

Тази информация се използва по-специално за да се разбере по-добре как се използва нашият сайт и да се подобрят неговите съдържание, функционалност и възможност за търсене. Споменатите цели на обработването са в наш законен интерес (чл.6, ал. 1, буква е) от ОРЗД).

3. Възможност за обжалване и премахване

Можете да се откажете от събирането, съхранението и използването на информация от Google по всяко време в бъдеще, като инсталирате добавката за отказ, предоставена от Google.

VIII. Приставки за социални мрежи

1. Характер и обхват на обработването на данни

Нашият уеб сайт използва социална приставка („Приставка“) от YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ („YouTube“).

Съдържанието на приставката се предава директно от YouTube във Вашия браузър, който го интегрира в уеб сайта. Това означава, че когато посещавате нашия сайт, първоначално никакви лични данни не се предават на доставчика на приставката. Можете да разпознаете доставчика на приставката по бутона за възпроизвеждане на видео, интегриран на страницата. Само ако щракнете върху маркираното поле и по този начин го активирате, доставчикът на приставката ще получи информацията, че сте повикали съответния уеб сайт на нашата онлайн услуга.

Следователно нямаме влияние върху обхвата на данните, които YouTube събира с помощта на тази приставка, и следователно Ви информираме според Вашето ниво на познание: Чрез приставката

YouTube получава информацията, че сте посетили съответната страница на нашия уеб сайт. Чрез активирането на приставката личните данни ще се прехвърлят от Вас на доставчика на приставката и ще се съхранят там (за доставчици от САЩ в САЩ). Тъй като доставчикът на приставката събира данни по-специално чрез бисквитки, препоръчваме Ви да изтриете всички бисквитки чрез настройките за сигурност на браузъра си, преди да щракнете върху полето със сив цвят.

Ние нямаме влияние върху данните и процесите на обработване на данни, събрани от YouTube, нито сме запознати с пълния обхват на събирането на данни, целите на обработването и сроковете на съхранение. Няма и налична информация за изтриването на събраните данни от страна на YouTube. Прилагат се условията за ползване и защита на данните на доставчика на социалната медия.

Ако сте влезли в YouTube, доставчикът може да възложи информацията на Вашия акаунт. В този случай съответната информация ще бъде предадена към Вашия личен акаунт и ще се съхрани там. Нямаме влияние върху съдържанието на приставките или предаването на информация на доставчиците. Допълнителна информация за целта и обхвата на обработването на данни, както и за правата Ви в това отношение и настройките за защита на поверителността на Вашата информация, можете да намерите в клаузите за защита на данните на доставчика.

Доставчикът на приставката съхранява събраните за Вас данни, като например потребителски профили, и ги използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или дизайна на уеб сайта си въз основа на нуждите. Подобна оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са влезли в системата) за представяне на реклама, отговаряща на търсенето, и с цел информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уеб сайт.

2. Правно основание и цел на обработването

Споменатите цели на обработването са в наш законен интерес (чл.6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). За нас е важно да направим уеб сайта си привлекателен и да увеличим взаимодействието с посетителите си с помощта на приставката.

3. Възможност за обжалване и премахване

Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, при което трябва да се свържете със съответния доставчик на приставката, за да упражните това право. Възможно е също да блокирате приставки с добавки за Вашия браузър.

IX. Права на субекта на данните

Ако вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на ОРЗД и имате следните права спрямо администратора:

1. Право на информация

Можете да поискате от администратора да потвърди дали лични данни, свързани с Вас, се обработват от нас.

Ако е извършено такова обработване, можете да поискате следната информация от администратора:

(1)        целите, за които се обработват личните данни;

(2)        категориите лични данни, които се обработват;

(3)        получателите или категориите получатели, на които личните данни, свързани с Вас, са били или все още се разкриват;

(4)        планираната продължителност на съхранението на личните данни, свързани с Вас, или, ако конкретна информация за това не е възможна, критериите за определяне на периода на съхранение;

(5)        наличието на право на коригиране или изтриване на лични данни, свързани с Вас, право на ограничаване на обработването от страна на администратора или право на възражение срещу такова обработване;

(6)        наличието на право на обжалване пред надзорен орган;

Имате право да изискате информация дали личните данни, свързани с Вас, са прехвърлени в трета държава или международна организация. В този контекст можете да поискате да бъдете информирани за подходящите гаранции в съответствие с чл. 46 от ОРЗД във връзка с предаването.

За да упражните правото си на безплатна информация, се свържете директно с нас чрез данните за контакт в нашия раздел за печатни материали или се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (вижте раздели I и II).

2. Право на коригиране

Имате право на коригиране и/или попълване спрямо администратора, ако личните данни, обработвани във връзка с Вас, са неточни или непълни. Администраторът извършва незабавно коригиране.

3. Право на ограничаване на обработването

При спазване на следните условия можете да поискате да се ограничи обработването на лични данни, свързани с Вас:

(1)        ако оспорвате точността на личните данни, свързани с Вас, за период, който позволява на администратора на данни да провери точността на личните данни;

(2)        ако обработването е незаконосъобразно и Вие се противопоставите на изтриването на личните данни и искате вместо това използването на личните данни да бъде ограничено;

(3)        ако администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но то се изисква от Вас за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или

(4)        ако възразявате срещу обработването съгласно чл. 21, ал.1 от ОРЗД в очакване на проверката дали законните основания на администратора имат приоритет пред Вашите основания.

Когато обработването на лични данни, свързани с Вас, е било ограничено, такива данни, с изключение на съхранението, се обработват само с Вашето съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или за защита правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни обществени интереси на Съюза или на държава членка.

Ако е получено ограничение за обработване в съответствие с горните изисквания, Вие ще бъдете информирани от администратора преди премахването на ограничението за обработване.

4. Право на изтриване

a) Задължение за изтриване

Можете да изискате от администратора да изтрие личните данни, свързани с Вас, незабавно и администраторът има задължението да изтрие тези данни без ненужно забавяне, когато се прилага едно от следните основания:

(1)        Личните данни, свързани с Вас, вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

(2)        Оттеглите съгласието си, на което се основава обработването съгласно чл. 6 ал. 1, буква а) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработването.

(3)        Възразите срещу обработването съгласно чл. 21 ал. 1 от ОРЗД и няма законни основания с по-висок приоритет за обработването или възразите срещу обработването съгласно чл. 21 ал. 2 от ОРЗД.

(4)        Личните данни, свързани с Вас, са обработени незаконосъобразно.

(5)        Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение в законодателството на Съюза или на държавите членки, на което администраторът е подчинен.

(6)        Личните данни, свързани с Вас, са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в чл. 8 ал. 1 от ОРЗД.

b) Информация, предоставена на трети лица

Когато администраторът е направил публични личните данни, свързани с Вас, и е задължен съгласно чл. 17 ал. 1 от ОРЗД да изтрие личните данни, администраторът, вземайки предвид наличната технология и разходите за внедряване, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира администраторите, които обработват личните данни, че Вие като субект на данните сте поискали изтриването от тези администратори на всякакви връзки към, копия или възпроизвеждания на тези лични данни.

c) Изключения

Правото на изтриване не съществува, доколкото обработването е необходимо

(1)        за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

(2)        за спазване на правно задължение, което изисква обработването по закон на Съюза или на държава членка, на който администраторът е подчинен, или за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;

(3)        за архивни цели в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели, или статистически цели в съответствие с чл. 89 ал. 1 от ОРЗД, доколкото правото, посочено в параграф а), може да направи невъзможно или сериозно да накърни постигането на целите на това обработване, или

(4)        за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

5. Право на уведомяване

Ако сте упражнили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването спрямо администратора, последният е длъжен да съобщи всяко подобно коригиране, изтриване на данните или ограничение на обработването на всеки получател, на когото се разкриват личните данни, свързани с Вас, освен ако това не се окаже невъзможно или включва несъразмерни усилия.

Имате право спрямо администратора да бъдете информирани за тези получатели.

6. Право на преносимост на данни

Имате право да получите личните данни, свързани с Вас, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Освен това имате право да предавате тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на който са предоставени личните данни, когато

(1)        обработването се основава на съгласие съгласно чл. 6 ал. 1, буква а) от ОРЗД, и

(2)        обработването се извършва чрез автоматизирани средства.

Упражнявайки това право, Вие също имате право личните данни, свързани с Вас, да се предават директно от един администратор на друг, когато това е технически възможно. Свободите и правата на други лица не трябва да се засягат неблагоприятно от това.

Правото на преносимост на данните не се прилага за обработване, необходимо за изпълнение на задача, извършена в обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора.

7. Право на възражение

Имате право да възразите по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, по всяко време на обработването на лични данни, свързани с Вас, което се основава на чл. 6 ал. 1, буква д) или е).

Администраторът вече не обработва личните данни, свързани с Вас, освен ако администраторът не представи убедителни законни основания за обработването, които имат приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

8. Право за оттегляне на декларацията за съгласие за целите на закона за защита на данните

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие за целите на закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласието преди оттеглянето му.

9. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат други административни или съдебни средства, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните данни, свързани с Вас, нарушава ОРЗД.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка и резултата от жалбата, включително възможността за съдебни средства за защита съгласно чл. 78 от ОРЗД.

Органът за защита на данните, отговорен за нас е Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, адрес на офиса: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Германия, пощенски адрес: P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Германия, допълнителна информация е налична в интернет на www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

X. Връзки към други уеб сайтове

Тази декларация за поверителност на данните се отнася изключително за уеб сайта на Südzucker. Интернет страниците в този уеб сайт може да съдържат връзки към интернет страниците на трети лица. Нашата декларация за поверителност на данните не обхваща тези интернет страници. Когато приключите интернет присъствието на уеб сайта или електронния магазин, препоръчваме внимателно да прочетете клаузите за защита на данните на всеки уеб сайт, който събира лични данни.

XI. Сигурност

Ние предприемаме необходимите мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неправомерен или неволен достъп или всякакво изтриване, промяна или загуба, както и срещу неразрешено разкриване. Ние криптираме вашите данни по време на предаване чрез нашия уеб сайт и използваме така наречените SSL връзки (Secure Socket Layer). Ние защитаваме нашия уеб сайт и другите ни системи и лични данни чрез подходящи технически и организационни мерки, по-специално срещу загуба, унищожаване, неразрешен достъп, промяна или разкриване на трети лица.

XII. Наличност и изменения

Тази декларация за поверителност на данните е достъпна за проверка на https://www.beefeed.com/bg/privacy. Можете също да запишете или разпечатате тази декларация за защита на данните, като използвате съответните функции на браузъра си.

Ние си запазваме правото да изменяме периодично тази декларация за поверителност на данните или да я приспособяваме към законовите изисквания и затова Ви молим да проверявате актуалната декларация за поверителност на данните всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт.

Версия: 1.0 май 2018 г.