Declarație privind protecția datelor

Declarație privind protecția datelor

Südzucker AG acordă o importanță deosebită protejării confidențialității și a datelor dvs. cu caracter personal, precum și asigurării securității necesare cu privire la date și, prin urmare, colectează, prelucrează și utilizează datele dvs. cu caracter personal în mod exclusiv conform principiilor descrise mai jos și conform prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și Legii Federale Germane privind Protecția Datelor (BDSG) aplicabile pentru Südzucker AG.

I. Denumirea și adresa operatorului

Operatorul, în sensul Regulamentului General UE privind Protecția Datelor („GDPR”) și al altor legi naționale privind protecția datelor din Statele Membre ale UE, precum și al altor prevederi aplicabile privind protecția datelor pentru funcționarea site-ului www.beefeed.com (denumit în continuare „site-ul”) este:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim, Germania

Tel.: +49 (0) 621 421-0
Fax: +49 (0) 621 421-234
E-mail: info@suedzuckergroup.com
Site Web: https://www.suedzucker.com

reprezentată de

Președintele Consiliului de Supraveghere: Dr. Stefan Streng
Consiliul Director: Dr. Niels Pörksen (CEO), Stephan Büttner, Hans-Peter Gai, Dr. Stephan Meeder

(denumită în continuare „Südzucker” sau „Noi”).

În cazul în care doriți să vă opuneți colectării, prelucrării sau utilizării datelor dvs. de către noi, conform acestei Declarații privind protecția datelor, ca întreg sau pentru măsuri individuale, puteți trimite obiecția dvs. la datele de contact menționate mai sus sau către responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail, fax sau poștă. La datele de contact specificate puteți obține și informații despre datele dvs. cu caracter personal, în orice moment, în mod gratuit.

II. Denumirea și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului poate fi contactat la adresa:

Südzucker AG
Responsabil cu protecția datelor
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim

E-mail: datenschutz@suedzucker.de.

III. Datele dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „Persoana vizată”). Südzucker vă prelucrează datele cu caracter personal exclusiv pentru a vă furniza Site-ul. Vor fi înregistrate doar datele cu caracter personal, precum numele și adresa dvs. de e-mail, în cazul în care ați furnizat aceste informații în mod voluntar sau dacă ați fost de acord cu înregistrarea acestora. Pentru date necesare din punct de vedere tehnic, facem referire la explicațiile din secțiunea „V. Furnizarea site-ului și crearea fișierelor jurnal/protocol”, precum și secțiunea „VI. Utilizarea modulelor cookie”.

IV. Informații generale privind prelucrarea datelor

 1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului nostru, prelucrăm datele cu caracter personal (denumite în continuare „Date”) ale Persoanelor vizate, adică vizitatorii Site-ului, în măsura necesară pentru a furniza un Site funcțional, precum și conținutul și serviciile noastre. În general, prelucrarea Datelor cu caracter personal are loc doar cu consimțământul utilizatorului. Excepțiile includ situații în care prelucrarea Datelor este permisă de lege, este necesară pentru a executa un contract sau este necesară din punct de vedere tehnic.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care am obținut consimțământul Persoanei vizate pentru operațiunile de prelucrare ce includ date cu caracter personal, Art. 6 (1) (a) GDPR servește drept temei legal.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal necesare pentru executarea unui contract la care este parte Persoana vizată, Art. 6 (1) (b) GDPR servește drept temei legal. Acest articol se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru luarea măsurilor pre-contractuale.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale la care se supune compania noastră, Art. 6 (1) (c) GDPR servește drept temei legal.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal necesare pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, Art. 6 (1) (d) GDPR servește drept temei legal.

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unui terț și dacă aceste interese nu prevalează asupra drepturilor fundamentale și libertăților Persoanei vizate, Art. 6 (1) (f) GDPR servește drept temei legal.

 1. Ștergerea datelor și durata stocării

Datele cu caracter personal ale Persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. Stocarea poate avea loc și dacă aceasta a fost prevăzută de legile naționale sau europene în directivele UE, legile sau alte reglementări cărora li se supune operatorul. Blocarea prelucrării Datelor sau ștergerea Datelor va avea loc dacă perioada de stocare impusă legal a expirat, cu excepția cazului în care este nevoie de continuarea stocării Datelor pentru executarea contractului.

V. Furnizarea site-ului și crearea fișierelor jurnal/protocol

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

În cazul în care Site-ul este utilizat doar în scopuri informaționale, colectăm doar datele cu caracter personal pe care le transmite browser-ul dvs. către serverul nostru sau către furnizor și care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru ca noi să vă putem prezenta Site-ul și pentru a ne asigura de stabilitatea și securitatea acestuia.

Am contractat Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Germania (denumită în continuare „Mittwald”) pentru găzduirea și furnizarea tehnică a Site-ului nostru. Am încheiat cu Mittwald un acord privind angajamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal necesare conform legii privind protecția datelor, în conformitate cu Art. 28 din GDPR. Conform acestui acord, Mittwald se obligă să garanteze protecția necesară a Datelor dvs. și să le prelucreze exclusiv în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre, în conformitate cu prevederile aplicabile privind protecția datelor. Mai multe informații privind Mittwald pe site-ul: https://www.mittwald.de/.

Următoarele Date sunt incluse în fișierele jurnal sau fișierele protocol furnizate de către Mittwald în cadrul găzduirii:

(1) tipul de browser și versiunea folosită, dacă ați fost de acord cu transmiterea prin modificarea setărilor browser-ului dvs.;
(2) sistemul de operare și furnizorul de internet al utilizatorului;
(3) data și ora interogării serverului;
(4) numărul de vizite;
(5) durata de vizitare a Site-ului;
(6) site-ul vizitat anterior, doar dacă este legat de Site-ul nostru, iar vizitatorul a apăsat pe acest link;
(7) adresa IP a utilizatorului anonimizată de Mittwald în sistem înainte de a fi stocată;
(8) volumul de Date trimise/transferate;
(9) originea geografică de acces.

Datele sunt stocate de către Mittwald pe servere găzduite în Germania. Mittwald folosește aceste informații în scopul specificat în comanda noastră. Nu există utilizare independentă de Date de către Mittwald sau divulgare neautorizată către terți. Nu are loc stocarea acestor Date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor

Temeiul legal pentru stocarea temporară a Datelor și a fișierelor jurnal este Art. 6 (1) propoziția 1 (f) GDPR.

 1. Scopul prelucrării Datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite Site-ului să fie livrat în computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe durata sesiunii.

Stocarea tuturor informațiilor de mai sus ((1) – (9)) în fișiere jurnal sau fișiere protocol este realizată pentru a asigura funcționalitatea Site-ului. În plus, Datele sunt utilizate pentru a optimiza Site-ul și pentru a asigura securitatea necesară a sistemelor noastre IT. În acest context, nu are loc o evaluare a Datelor în scopuri de marketing. De asemenea, avem un interes legitim de a prelucra Datele în aceste scopuri, conform Art. 6 (1) (f) GDPR.

 1. Durata de stocare

Adresele IP ale utilizatorului sunt anonimizate imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. Această anonimizare are loc la finalul sesiunii respective a utilizatorului. Prin urmare, nu mai este posibilă alocarea clientului care accesează.

Durata stocării fișierelor jurnal în scopurile menționate mai sus este de cel mult 60 de zile.

 1. Opțiunea de obiecție și eliminare

Înregistrarea Datelor pentru a furniza Site-ul și stocarea Datelor în fișierele jurnal este esențială pentru funcționarea unui site. Utilizatorul nu are posibilitatea de a obiecta.

VI. Utilizarea modulelor cookie

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Site-ul nostru utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text stocate în browser sau de către browser în computerul utilizatorului. Modulele cookie nu pot executa programe și nu pot transmite viruși în computerul dvs. În cazul în care un utilizator accesează un site, un modul cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține un șir caracteristic ce permite browser-ului să fie identificat ușor atunci când accesați din nou site-ul. Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt șterse din nou după încheierea sesiunii browser-ului, adică după închiderea browser-ului dvs. (cunoscute drept „module cookie de sesiune”). Alte module cookie rămân în computerul dvs. și ne permit să vă recunoaștem computerul la următoarea vizită, în cazul în care ați fost de acord cu această acțiune.

Atunci când accesați Site-ul nostru, noi informăm utilizatorii prin intermediul unui banner de module cookie (consultați secțiunea „X.1 Setări de confidențialitate cu Cookiebot”) cu privire la utilizarea modulelor cookie (module cookie necesare din punct de vedere tehnic, module cookie preferențiale, module cookie statistice și module cookie de marketing) și am stabilit din punct de vedere tehnic solicitarea consimțământului necesar conform legii privind protecția datelor de a plasa module cookie pentru care este necesar consimțământul. În afară de modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic, trebuie să ne acordați consimțământul înainte de plasarea modulelor cookie în computerul dvs. Același lucru se aplică și altor măsuri tehnice, precum utilizarea pixelilor pe site-ul nostru. Utilizatorii sunt trimiși către această Declarație privind protecția datelor prin intermediul banner-ului de informare.

Mai jos vă furnizăm un sumar al scopului modulelor cookie utilizate și al opțiunilor de renunțare respective. În plus, vă rugăm să rețineți că vă puteți ajusta setările privind modulele cookie (acestea pot fi deschise în orice moment prin intermediul pictogramei glisante din partea de jos stânga a ecranului) și puteți revoca consimțământul oricând pentru viitor. De asemenea, veți găsi o listă detaliată cu toate modulele cookie, inclusiv cu scopul, furnizorul și perioada de valabilitate, pe banner-ul nostru de module cookie.

(a) Module cookie necesare din punct de vedere tehnic:

Folosim module cookie pentru a ne face site-ul mai intuitiv. Anumite elemente din cadrul site-ului nostru necesită ca browser-ul care le accesează să poată fi identificat după ce utilizatorul trece la o altă pagină. Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic (esențiale) sunt utilizate pentru ne asigura că vizita dvs. pe site-ul nostru decurge fără probleme. Aceasta include, de exemplu, stocarea setărilor dvs. individuale privind modulele cookie pentru site-ul nostru. Aceste module cookie sunt necesare pentru ca dvs. să puteți vizita site-ul nostru în siguranță și nu pot fi dezactivate.

Următoarele module cookie necesare din punct de vedere tehnic sunt stocate în computerul dvs. și transmise nouă de fiecare dată când accesați o pagină web:

(1) Consimțământ privind modulele cookie: stochează consimțământul utilizatorului privind modulele cookie pe domeniile actuale (valabilitate: 1 an).

(2) wordpress_test_cookie: verifică dacă modulele cookie pot fi setate în browser (valabilitate: sesiune).

Aceste module cookie nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru identificare personală.

(b) Module cookie preferențiale:

Folosim module cookie pentru a ne personaliza site-ul prin stocarea setărilor dvs. de limbă și a deciziilor pe care le luați atunci când folosiți site-ul nostru pe computerul dvs. pentru viitoarele vizite. Aceste module cookie preferențiale nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt folosite pentru identificare personală.

În prezent, nu utilizăm module cookie preferențiale pe site-ul nostru.

(c) Module cookie statistice:

De asemenea, folosim module cookie pe site-ul nostru, care ne permit să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorului.

Astfel, se pot transmite următoarele Date:

(1) termeni de căutare introduși;
(2) frecvența accesului pe pagina web;
(3) utilizarea funcției Site-ului;
(4) durata vizitei;

Datele utilizatorilor colectate astfel sunt anonimizate prin intermediul măsurilor tehnice de precauție. Prin urmare, alocarea Datelor la utilizatorul care accesează nu mai este posibilă. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Modulele cookie statistice sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru și a conținutului acestuia. Prin folosirea modulelor cookie statistice putem afla modul în care este utilizat site-ul nostru și ne putem optimiza constant serviciile. Pentru informații suplimentare privind măsurile tehnice și furnizorii terți, consultați „VIII. Servicii de analiză a Site-ului”.

(d) Module cookie de marketing:

În plus, sunt setate module cookie ale terților prin intermediul serviciilor de publicitate și marketing. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a afișa reclame pe site-uri terțe, precum și pe platforme de social media, ce pot fi de interes pentru dvs., în baza comportamentului dvs. de navigare. Terții pot combina informațiile colectate de pe site-ul nostru cu informațiile existente pentru a vă furniza reclame personalizate și bazate pe categorii de interes.

Utilizăm următoarele măsuri tehnice pentru urmărirea prin conversie și recomercializare pentru serviciile noastre de publicitate și marketing: Google Ads și Google Doubleclick. Folosim măsuri tehnice pentru a urmări analizele cost-beneficiu ale reclamelor pe care le furnizăm și pentru a ne optimiza procesul de furnizare de reclame. Acestea sunt utilizate și pentru interacțiunile cu alte site-uri. Pentru o descriere a modulelor cookie, a modului în care acestea funcționează, a scopului lor și a opțiunilor de a vă opune acestora, vă rugăm să consultați informațiile furnizate în „IX. Servicii de reclame și marketing pentru promovare și redirecționare”.

În plus, modulele cookie și scripturile sunt plasate folosind sistemul nostru de automatizare a marketingului, Net-Results. Modulele cookie sunt utilizate pentru face newsletter-ul și Site-ul nostru interesant pentru utilizatorii noștri și pentru a crește gradul de interacțiune cu vizitatorii și cu abonații înregistrați pe e-mail, cu ajutorul sistemului de automatizare a marketing-ului. Pentru o descriere a modulelor cookie, a modului în care acestea funcționează și a opțiunilor de a vă opune acestora, vă rugăm consultați explicațiile din „X.2 Utilizarea sistemului de automatizare a marketing-ului Net-Results”).

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind module cookie necesare din punct de vedere tehnic este (consultați (a)) Art. 6 (1) (f) GDPR.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind module cookie statistice sau în scopuri de marketing sau pentru preferințe de stocare este (consultați (b) – (d)) consimțământul dvs. acordat prin intermediul bannerului de module cookie, conform Art. 6 (1) (a) GDPR.

 1. Scopul prelucrării Datelor

Scopul modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este ca dvs. să puteți utiliza site-ul nostru. Anumite funcții de pe site-ul nostru nu pot fi furnizate fără a folosi module cookie. Pentru acestea, este necesar ca browser-ul să poată fi reidentificat în urma schimbării unei pagini. Datele utilizatorilor colectate prin modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Pentru informații privind scopul și opțiunile de obiecție privind modulele cookie utilizate în scopuri statistice și de marketing și pentru a vă stoca preferințele (consultați (b) – (d)), vă rugăm să consultați explicațiile din „VIII. Servicii de analiză a Site-ului”, „IX. Servicii de reclame și marketing pentru promovare și redirecționare” și „X. Plugin-uri și Instrumente”.

 1. Durata de stocare, opțiunea de obiecție și eliminare

Modulele cookie sunt stocate pe computerul utilizatorului, care la rândul său le transmite site-ului nostru. Din acest motiv, dvs., ca utilizator, aveți control complet asupra utilizării modulelor cookie. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea modulelor cookie schimbându-vă setările browser-ului. Modulele cookie care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Această acțiune poate fi realizată și automat. În cazul în care modulele cookie pentru site-ul nostru sunt dezactivate, puteți constata că nu toate funcțiile Site-ului pot continua să fie utilizate integral.

Vă puteți schimba setările privind utilizarea modulelor cookie prin intermediul banner-ului nostru de informare, în orice moment, pentru viitor, prin intermediul setărilor privind modulele cookie din partea de jos stânga a ecranului. Prin rularea sliderelor la clusterele dorite, preveniți luarea măsurilor tehnice și setarea modulelor cookie.

VII. Comunicare

VII.1 Date de contact generale și utilizarea formularului de contact

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Ne puteți contacta pe Site prin intermediul unei adrese de e-mail furnizate sau a unui formular de contact. În toate situațiile, datele cu caracter personal transmise de către utilizator sunt stocate. Domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal prelucrate și a datelor cu caracter personal prelucrate în fiecare caz poate varia în funcție de formă sau contact. Aceasta include, în special, următoarele date:

(1) numele și prenumele dvs.;
(2) detaliile dvs. de comunicare (adresă de e-mail, număr de telefon);
(3) corespondența rezultată (informații produs, scopul solicitării și mesajul).

Datele dvs. și corespondența rezultată sunt prelucrate doar de noi. Nu există trimitere a Datelor către terți. Datele sunt utilizate doar pentru conversația inițiată de către utilizator, pentru a vă contacta prin telefon, poștă, fax sau e-mail cu privire la solicitarea dvs. Informațiile obligatorii și cele voluntare sunt indicate în formularele de contact.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail sau prin intermediul formularului de contact este Art. 6 (1) (a) GDPR. Dacă scopul utilizatorului la contactare este acela de a încheia un contract, temeiul legal pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) GDPR.

 1. Scopul prelucrării Datelor

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat prin e-mail sau prin completarea formularului de contact doar pentru a vă contacta sau pentru a vă răspunde la întrebările despre produsele noastre.

 1. Durata de stocare

Nicio solicitare de contact nu este stocată pe serverul nostru web. Toate solicitările de contact sunt trimise către persoana de contact responsabilă din cadrul Südzucker AG.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul colectării acestora. În cazul datelor cu caracter personal trimise prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact, este vorba de momentul în care respectiva conversație cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația s-a încheiat atunci când circumstanțele indică faptul că problema respectivă a fost soluționată.

 1. Opțiunea de revocare și eliminare

Utilizatorii își pot revoca consimțământul față de prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. În cazul în care utilizatorii ne contactează prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact, aceștia pot obiecta la stocarea datelor lor cu caracter personal în orice moment. În acest caz, conversația nu poate fi continuată. Revocarea poate fi realizată în orice moment folosind datele de contact din secțiunea I. și II. și la următoarea adresă de e-mail info@suedzuckergroup.com. Consultați și secțiunea XI. În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul contactului vor fi șterse.

VII.2 Newsletter

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru pentru newsletter-ul nostru prin e-mail. Atunci când solicitați să primiți newsletter-ul nostru, noi utilizăm Datele necesare divulgate de dvs. pentru a vă trimite newsletter-ul nostru prin e-mail, conform consimțământului acordat. Vă trimitem un newsletter la intervale regulate pentru a vă furniza știri, oferte și informații despre Südzucker AG sau despre produsele noastre.

Atunci când solicitați abonarea la un newsletter electronic, noi prelucrăm următoarele Date:

(1) numele* și prenumele* dvs.;
(2) adresa dvs. de e-mail*;
(3) dacă ați acordat consimțământul sau dacă ați obiectat la primirea unor astfel de comunicări, inclusiv data și ora*.

În cazul în care v-ați înregistrat pentru un newsletter, noi vom colecta și prelucra doar Datele pe care le-ați furnizat pentru a vă trimite newsletter-ul. Informațiile obligatorii (*) și cele voluntare sunt indicate la colectarea Datelor.

Pentru implementarea tehnică a trimiterii și furnizarea și supravegherea sistemului nostru de automatizare a marketing-ului (consultați Secțiunea „X.2 Utilizarea sistemului de automatizare a marketingului Net-Results”) am contractat agenția Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (denumită în continuare „Interface Marketing”), care prelucrează Datele furnizate, în numele nostru, conform măsurilor de securitate a Datelor necesare, în calitate de persoană împuternicită de către operator, în sensul Art. 28 GDPR. Temeiul contractual a fost convenit. Interface Marketing utilizează Datele doar pentru trimiterea newsletter-ului prin intermediul sistemului nostru de automatizare a marketing-ului și pentru evaluarea performanței newsletter-ului nostru.

Mai multe informații privind Interface Marketing sunt disponibile pe Site, la adresa: www.interface-marketing.com.

După înregistrarea pentru newsletter prin e-mail, vă vom informa cu privire la înregistrarea dvs. prin intermediul unui e-mail de informare din partea sistemului. În cadrul acestui e-mail aveți opțiunea de a vă dezabona de la newsletter. Data și ora, precum și sursa consimțământului acordat pentru a primi un newsletter sunt, de asemenea, stocate în sistemul nostru de automatizare a marketing-ului.

Pentru a îmbunătăți în continuare serviciile noastre de newsletter, Datele privind utilizarea newsletter-ului nostru și reacția dvs. față de acesta sunt colectate pentru a crea statistici anonime. În acest scop, newsletter-ele distribuite conțin semnalizatoare web sau pixeli de urmărire (denumite în continuare „Măsuri de urmărire”). Măsurile de urmărire sunt utilizate pentru a colecta informații privind starea accesului, cantitatea de Date transferate, numărul de deschideri și de clicuri, mailshots primite, browser, sistem de operare și interfața acestuia. Aceste informații sunt alocate adresei dvs. de e-mail și legate de un ID unic. Putem folosi urmărirea prin conversie dacă o acțiune definită anterior (ex.: legătura cu un eveniment) a avut loc după apăsarea link-ului din newsletter. Datele colectate sunt combinate în sistemul nostru de automatizare a marketing-ului împreună cu informațiile colectate de pe Site-ul nostru (consultați „X.2 Utilizarea sistemului de automatizare a marketingului Net-Results”).

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor transmise în cursul trimiterii newsletter-ului nostru și pentru stocarea temporară a Datelor privind evaluarea performanței este Art. 6 (1) (a) GDPR. Avem un interes față de promovarea directă și evaluarea reacției dvs. față de conținutul newsletter-ului nostru pentru a putea concura cu succes pe piață.

 1. Scopul prelucrării Datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi și de furnizorul nostru de servicii Interface Marketing doar în scopul prelucrării și trimiterii newsletter-ului nostru și pentru evaluarea succesului unui anumit newsletter. Statisticile anonimizate privind utilizarea și reacția dvs. la newsletter-ul nostru ne ajută să ne personalizăm mai eficient serviciile, conform intereselor abonaților noștri. Acesta constituie și interesul legitim necesar pentru a prelucra Datele.

 1. Durata de stocare

Datele dvs. sunt stocate pe serverele găzduite de Interface Marketing la Net-Results. Interface Marketing utilizează aceste informații doar pentru a vă trimite newsletter-ul și pentru a evalua utilizarea newsletter-ului pentru noi. Interface Marketing nu utilizează independent Datele, de ex.: pentru contactare sau trimitere către terți.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul colectării acestora. În cazul datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat cu scopul de a vă abona și de a primi newsletter-ul, această acțiune are loc când v-ați retras consimțământul pentru prelucrare. După anularea newsletter-ului, toate Datele stocate sunt șterse.

 1. Opțiunea de obiecție și eliminare

Vă puteți revoca consimțământul față de prelucrarea datelor cu caracter personal privind abonarea la newsletter în orice moment.

Vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment trimițându-ne un mesaj prin e-mail (info@suedzuckergroup.com) sau prin intermediul unui link de dezabonare furnizat în newsletter.

VIII. Servicii de analiză a site-ului

VIII.1 Utilizare de către Matomo / Piwik

 1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Am integrat serviciul de analiză web open source Matomo (fostul Piwik) pe site-ul nostru web.

Utilizăm module cookie pe site-ul nostru web care ne permit să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Acest lucru ne permite să analizăm cât de des sunt vizualizate paginile web sau cât de des sunt utilizate funcțiile site-ului web. Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt anonimizate în timpul colectării printr-o procedură tehnică de securitate care a fost implementată. Prin urmare, nu mai este posibilă asocierea acestor date cu utilizatorul care a vizualizat pagina. Aceste date anonime nu sunt stocate împreună cu niciuna dintre datele personale ale utilizatorului.

În cazul în care sunt accesate pagini individuale ale site-ului nostru web, următoarele date sunt transmise în mod automat către serverul nostru web prin intermediul scriptului integrat via motorul de căutare pe Internet utilizat pe dispozitivul dumneavoastră final:

– Adresă IP a sistemului utilizatorului care accesează site-ul web

– Site-ul web accesat și ora la care s-a efectuat accesarea

– Site-ul web de pe care utilizatorul a ajuns pe site-ul web accesat (site-ul web care a făcut recomandarea)

– Subpaginile vizualizate de pe site-ul web accesat

– Durata de timp petrecută pe site-ul web

– Frecvența de accesare a site-ului web

Țara de origine – dispozitivul, sistemul de operare și motorul de căutare utilizat.

În urma analizei – Modulele cookie sunt setate pe dispozitivul dumneavoastră:

(1) _pk_id: Diferențiere între utilizatori și sesiuni. Valabilitate 13 luni,

(2) _pk_ref: Determinare sursă de trafic. Valabilitate 6 luni,

(3) _pk_ses: Identificare vizitatori. Valabilitate 30 de minute.

Pentru mai multe informații despre proiectul open source Matomo și despre setările de confidențialitate ale software-ului, accesați https://matomo.org/privacy/.

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor

Modulele cookie statistice sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Prin utilizarea modulelor cookie statistice, putem afla cum este utilizat site-ul nostru web și ne putem optimiza în mod continuu serviciile.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea de module cookie în scopuri statistice (module cookie de urmărire) este, pe baza consimțământului pe care l-ați acordat, art. 6 alin. (1) (1) lit. (a) din RGPD coroborat cu art. 25 alin. (1) din TDDDG (Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor și al mass-media).

 1. opțiunile de revocare, obiecție și eliminare

Puteți să vă opuneți colectării, stocării și utilizării informațiilor de către Matomo în orice moment, cu producere efecte în viitor, folosind următoarele metode:

 1. a) Puteți evita stocarea modulelor cookie setate de Matomo prin configurarea corespunzătoare a motorului dumneavoastră de căutare.
 2. b) Puteți revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru colectarea datelor dumneavoastră de către Matomo prin dezactivarea acestuia în setările noastre privind modulele cookie, utilizând glisorul de sub grupul „Statistici”.

Cu toate acestea, rețineți că, dacă dezactivați sau optați pentru excludere, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web la întreaga capacitate a acestora.

IX. Servicii privind reclame și marketing pentru promovare și redirecționare

Utilizăm servicii de publicitate și redirecționare și oferte ale unor terți pe site-ul nostru. În cadrul procesului, datele cu caracter personal sunt adesea trimise unor furnizori terți sau transmise automat. Tipul, domeniul de aplicare și scopul acestei prelucrări de date cu caracter personal sunt enumerate și explicate mai jos.

IX.1 Utilizarea Google Ads și Google DoubleClick

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Utilizăm programul de publicitate online „Google Ads” și „Google Doubleclick” de la furnizorul Google pentru a atrage atenția asupra ofertelor noastre din magazinele de pe site-urile terților cu ajutorul mijloacelor media de promovare (așa-numitele „reclame”). Putem determina cât de reușite sunt măsurile de promovare individuale în legătură cu datele din campaniile publicitare. Astfel, urmărim interesul de a vă prezenta reclame de interes pentru dvs., făcând site-ul mai interesant pentru dvs. și obținând un calcul corect al costurilor de promovare.

Aceste reclame sunt livrate de către Google prin intermediul așa-numitelor „servere de reclame”. În acest scop, utilizăm module cookie server de reclame, care pot fi folosite pentru a măsura anumiți parametri de măsurare a succesului, precum afișarea reclamelor sau a clicurilor utilizatorilor. În cazul în care accesați magazinul nostru prin intermediul unei reclame Google, Google va stoca module cookie în dispozitivul dvs. Aceste module cookie nu sunt destinate a vă identifica personal și își pierd valabilitatea după 30 de zile. De obicei, ID-ul unic al modulelor cookie, numărul de amprente ale reclamelor per plasare (frecvența), ultima impresie (relevantă pentru conversiile post-vizualizare) și informațiile de renunțare (marcarea faptului că utilizatorul nu mai dorește să fie contactat) sunt stocate ca valori în modulele cookie.

Modulele cookie utilizate de Google se modifică periodic și, prin urmare, sunt întotdeauna afișate în bannerul de module cookie, inclusiv scopul și perioada lor de valabilitate.

Aceste module cookie permit Google să recunoască browser-ul dvs. de internet. În cazul în care un utilizator vizitează paginile unui site client al reclamelor, iar modulele cookie stocate în computerul acestuia nu au expirat încă, Google și clientul pot recunoaște faptul că utilizatorul a apăsat pe reclamă și a fost redirecționat către acea pagină. Un modul cookie diferit este alocat fiecărui client Google Ads. Prin urmare, modulele cookie nu pot fi urmărite pe site-urile clienților Google Ads.

Noi nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal în cadrul măsurilor de promovare menționate mai sus. Noi doar primim evaluări statistice de la Google. Aceste evaluări ne permit să identificăm care dintre măsurile de promovare utilizate sunt mai eficiente. Nu primim date din utilizarea mijloacelor media de promovare; în special, nu putem identifica utilizatorii în baza acestor informații.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Noi nu avem nicio influență asupra domeniului de aplicare și a utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin intermediul utilizării acestui instrument și, prin urmare, vă informăm conform cunoștințelor noastre: Prin integrarea conversiei reclamelor, Google primește informații că ați vizitat secțiunea corespunzătoare din site-ul nostru sau că ați apăsat pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat pentru un serviciu Google, Google poate aloca vizita în contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați autentificat la serviciile Google, este posibil ca furnizorul să obțină și să stocheze adresa dvs. IP.

Pentru mai informații de la Google privind conversia reclamelor Google:

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/

În plus față de conversia reclamelor Google, mai folosim și serviciul de recomercializare reclame. Aceasta este o procedură prin care ne dorim să vă contactăm din nou. Prin intermediul acestei aplicații, reclamele noastre pot fi afișate pentru dvs. atunci când continuați să navigați pe internet după ce ați vizitat site-ul nostru. Acest lucru se face prin intermediul modulelor cookie stocate în browser-ul dvs., pe care Google le folosește pentru a vă înregistra și analiza comportamentul de utilizare atunci când vizitați diferite site-uri. Astfel, Google poate determina vizita dvs. anterioară pe site-ul nostru. Conform propriilor declarații, Google nu combină datele colectate în contextul recomercializării cu datele dvs. cu caracter personal care pot fi stocate de Google. În special, conform Google, în cadrul recomercializării se folosește pseudonimizarea.

Pentru informații de la Google privind recomercializarea reclamelor Google: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=en.

Datele colectate de Google sunt puse la dispoziția noastră în statistici agregate. În acestea, aflăm numărul total de utilizatori care au apăsat pe o reclamă și care au fost redirecționați către o pagină marcată cu reclame Google. Aceste informații sunt folosite de noi pentru a crea statistici privind conversia, precum și publicul personalizat și pentru a îl evalua și pe acesta. Dorim să subliniem faptul că nu furnizăm date către Google în scopul realizării unui proces de public personalizat.

 1. Scopul și temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Este important pentru noi să ne facem site-ul sau magazinul atractiv și să dezvoltăm interacțiunea cu vizitatorii noștri cu ajutorul acestui serviciu. Folosim servicii de promovare și marketing, în special Google Ads sau Google DoubleClick, pentru urmărirea prin conversie și recomercializare. Folosim statisticile furnizate de către Google prin intermediul serviciului Google Ads/Google DoubleClick exclusiv pentru măsurarea performanței reclamelor noastre, pentru a măsura succesul unor măsuri specifice de marketing.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind modulele cookie de marketing, precum și funcțiile Google Ads și Google DoubleClick, se bazează pe consimțământul dvs. acordat prin intermediul setărilor privind modulele cookie sau al bannerului de module cookie (Art. 6 (1) (a) GDPR).

 1. Durata de stocare

Vom șterge informațiile furnizate nouă de către Google în cel mult șase luni.

 1. Posibilitatea de revocare, obiecție și eliminare

Vă puteți revoca consimțământul prin intermediul bannerului de module cookie sau vă puteți opune la colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor de către Google, în orice moment, cu efect pentru viitor, prin intermediul următoarelor canale:

a) Puteți dezactiva stocarea modulelor cookie prin setările corespunzătoare sau vă puteți configura browser-ul pentru a fi notificat de îndată ce sunt setate module cookie. Pentru a face acest lucru, trebuie să schimbați setările necesare din meniurile din browser Preferințe și Opțiuni. Dorim să subliniem faptul că anumite secțiuni din site-ul nostru nu vor mai funcționa corespunzător, adică doar într-o măsură limitată.

b) Puteți obiecta prin dezactivarea add-on-urilor furnizate de Google. Puteți găsi mai multe informații despre acest aspect la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c) Vă puteți schimba setările privind utilizarea modulelor cookie prin intermediul bannerului nostru de module cookie, în orice moment, prin intermediul setărilor privind modulele cookie (accesibile prin pictograma glisantă). În secțiunea Marketing puteți dezactiva modulele cookie relevante sau utilizarea Google Ads și Google Doubleclick prin modificarea slider-ului.

Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că în cazul dezactivării sau renunțării, nu veți mai putea folosi toate funcțiile site-ului integral.

X. Plugin-uri și Instrumente

Folosim extensii, plugin-uri și oferte de la furnizori terți pe site-ul nostru pentru prezentarea uniformă a acestuia și pentru a furniza banner-ul nostru de module cookie. Astfel, datele cu caracter personal sunt trimise frecvent sau transmise automat către furnizori terți. Următoarele enumeră și explică natura, domeniul de aplicare și scopul acestei prelucrări a datelor cu caracter personal:

X.1 Setări de confidențialitate cu Cookiebot

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Folosim serviciile cookiebot.com ale furnizorului Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare „Cookiebot”) pe site-ul nostru pentru furnizarea bannerului de module cookie. Sistemul gestionează utilizarea furnizorilor terți, a măsurilor tehnice și a modulelor cookie prin intermediul consimțământului acordat sau refuzat.

Cookiebot prelucrează următoarele Date pentru furnizarea:

(1) adresei IP anonimizate de Cookiebot în timpul colectării (ultimele trei cifre sunt setate ca „0”);
(2) alte informații despre browser și versiunea utilizată;
(3) data și ora vizitei dvs. pe Site-ul nostru și setările realizate prin intermediul bannerului privind modulele cookie;
(4) URL-ul site-ului accesat;
(5) o cheie criptată anonimă și aleatorie (ID);
(6) consimțământul acordat sau setările individuale de confidențialitate;

și folosește stocarea locală pe dispozitivul dvs. final și plasarea de module cookie (consultați secțiunea „VI. Utilizarea modulelor cookie”) pentru a stoca aceste informații local în browser-ul dvs. În acest scop, setările dvs. individuale, precum și ID-ul dvs. sunt stocate într-un modul cookie, astfel încât setările realizate sunt avute în vedere următoarea dată când ne vizitați site-ul.

Perioada de reținere este perioada de timp în care Datele prelucrate de banner-ul de module cookie sunt stocate în scopul gestionării consimțământului. Datele privind consimțământul (consimțământul acordat și retragerea consimțământului) sunt păstrate timp de un an. nu este necesar un consimțământ nou în această perioadă, cu excepția cazului în care sunt introduse sisteme noi sau un cadru legal sau de reglementare nou care face necesară obținerea unui nou consimțământ.

Puteți găsi mai multe informații cu privire la prelucrarea Datelor de către Cookiebot în declarația privind protecția datelor a Cookiebot la https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 1. Temeiul legal și scopul prelucrării Datelor

Scopul prelucrării Datelor de către Cookiebot este de a furniza și gestiona consimțămintele acordate de către vizitatorii site-ului nostru, astfel încât gestionarea consimțământului să fie în conformitate cu protecția datelor. Cookiebot este utilizat pentru verificarea consimțământului acordat și neacordat și gestionarea setărilor individuale de confidențialitate ale utilizatorilor noștri. Prelucrarea este realizată în scopul obținerii consimțământului vizitatorului Site-ului, oferind opțiuni de revocare și de obiecție, furnizând dovezi privind obținerea consimțământului (ora consimțământului, dispozitiv final utilizat) și identificarea utilizatorului pentru a gestiona setările individuale de confidențialitate ale acestuia.

Utilizarea unui banner de module cookie și gestionarea și stocarea consimțământului dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe obligația noastră legală de a furniza un Site conform legii privind protecția datelor (Art. 6 (1) (c) GDPR). Temeiul legal pentru utilizarea furnizorului de servicii Cookiebot este tot Art. 6 (1) (f) GDPR. Avem un interes legitim cu privire la documentația conform legii și la capacitatea de a verifica consimțământul, precum și la controlul campaniilor noastre de analiză bazat pe consimțământul dvs. prin intermediul persoanelor împuternicite de către operator specializate contractate și implementarea tehnică asociată.

 1. Opțiunea de obiecție și eliminare

Prelucrarea Datelor pentru a furniza un banner de module cookie este esențială pentru funcționarea Site-ului. Utilizatorul nu are posibilitatea de a obiecta atât timp cât Südzucker este obligată din punct de vedere legal să obțină consimțământul utilizatorului față de anumite operațiuni de prelucrare a Datelor.

X.2 Utilizarea sistemului de automatizare a marketing-ului Net-Results

 1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării Datelor

Pe Site-ul nostru am integrat funcțiile sistemului nostru de automatizare a marketing-ului „Net-Results”, un serviciu oferit de Forward I.T. Solutions LLC. dba Net-Results, 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202, SUA (denumit în continuare „Net-Results”).

Pentru furnizarea și supravegherea tehnică a sistemului nostru de automatizare a marketing-ului am angajat agenția Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (denumită în continuare „Interface Marketing”), care prelucrează Datele furnizate conform măsurilor de securitate necesare, în calitate de persoană împuternicită de operator prin contract în sensul Art. 28 GDPR. Temeiul contractual a fost convenit.

Net-Results utilizează „module cookie” sau „module cookie ale terților”. Acestea sunt fișiere text stocate pe computerul dvs. sau pe dispozitivul final pe care îl folosiți (tabletă, smartphone, etc.), care permit analizarea utilizării Site-ului nostru (consultați VI. Utilizarea modulelor cookie).

Următoarele module cookie sunt plasate de sistemul nostru de automatizare pentru marketing:

(1) _acuuid (Valabilitate: 1 zi),
(2) _mauuid Valabilitate: 2 ani).

Funcțiile furnizate în sistemul nostru de automatizare a marketingului ne permit nouă sau contractantului nostru, Interface Marketing, să identificăm ce canale de e-mail folosesc vizitatorii Site-ului nostru și abonații la newsletter-ul nostru pentru a ne accesa Site-ul. Astfel, ne putem îmbunătăți newsletter-ul și gama de informații de pe Site-ul nostru și le putem personaliza pe nevoile abonaților noștri la newsletter și ale vizitatorilor Site-ului.

Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea de către dvs. a Site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise și stocate pe serverul Net-Results din SUA. Net-Results va utiliza aceste informații pentru a evalua rapoartele privind activitățile Site-ului.

Net-Results utilizează și serviciile furnizorului Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, SUA, precum și în calitate de Rețea de livrare de conținut (pe scurt „RLC”) a furnizorului cdnma.com.  

Puteți găsi mai multe informații despre sistemul de automatizare a marketing-ului al Net-Results la https://www.net-results.com/.

 1. Scopul și temeiul legal pentru prelucrarea Datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind module cookie în scopuri de marketing prin aplicarea sistemului nostru de automatizare a marketing-ului este consimțământul pe care l-ați acordat prin setările privind modulele cookie sau prin banner-ul nostru de module cookie, conform Art. 6 (1) (a) GDPR.

Mai mult, avem un interes legitim cu privire la scopurile de prelucrare menționate mai sus (Art. 6 (1) (f) GDPR). Este important pentru operator să facă atractiv Site-ul și newsletter-ul nostru și să mărească interacțiunea cu vizitatorii și abonații prin e-mail cu ajutorul sistemului nostru de automatizare a marketing-ului.

 1. Durata de stocare

Datele dvs. sunt stocate pe serverele Net-Results din SUA. Interface Marketing utilizează aceste informații doar pentru a vă trimite newsletter-ul și pentru a evalua utilizarea newsletter-ului pentru noi și pentru a ne îmbunătăți newsletter-ul și gama de informații de pe site-ul nostru și pentru a le personaliza pe nevoile abonaților și vizitatorilor Site-ului. Interface Marketing sau Net-Results nu utilizează independent Datele Net-Results și nu le trimit către terți.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul colectării acestora. În cazul datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat cu scopul de a vă abona și de a primi newsletter-ul, această acțiune are loc când v-ați retras consimțământul pentru prelucrare. După anularea abonării la newsletter, toate Datele stocate sunt șterse din sistemul nostru de automatizare a marketing-ului.

Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie sunt șterse de pe serverele Net-Results în cel mult doi ani.

 1. Opțiunile de revocare, obiecție și eliminare

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru sistemul nostru de automatizare a marketing-ului.

a) Puteți împiedica stocarea modulelor cookie plasate de Net-Results prin setarea browser-ului dvs. în mod corespunzător.
b) Vă puteți revoca consimțământul privind înregistrarea Datelor dvs. de către Net-Results, în orice moment, dezactivând slider-ul sub cluster-ul „Marketing” din setările privind modulele cookie.
c) Revocarea poate fi realizată în orice moment folosind datele de contact din secțiunea I. și II. și la următoarea adresă de e-mail info@suedzuckergroup.com. Consultați și secțiunea XI. În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în sistemul nostru de automatizare pentru marketing vor fi șterse.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în cazul dezactivării sau renunțării, nu veți mai putea folosi toate funcțiile Site-ului (de ex.: să vă abonați la newsletter-ul nostru) integral.

XI. Drepturile persoanei vizate

Atunci când vă sunt prelucrate datele cu caracter personal sunteți o Persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi în legătură cu operatorul:

 

 1. Dreptul la informare

Puteți solicita operatorului să confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către acesta. În cazul în care are loc prelucrarea, puteți solicita următoarele informații de la operator:

(1) scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau cărora le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
(4) durata estimată de stocare a datelor dvs. cu caracter personal sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
(5) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la dvs. sau dreptul de a vă opune prelucrării;
(6) dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere;

Aveți dreptul de a solicita informații dacă datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională. În acest context, puteți solicita informații despre măsurile de protecție corespunzătoare cu privire la transfer, conform Art. 46 GDPR.

Pentru a vă exercita dreptul la informații gratuite, vă rugăm să ne contactați direct folosind datele de contact din Mențiuni sau contactând responsabilul nostru cu protecția datelor (consultați Secțiunea I și II).

 

 1. Dreptul la rectificare

În ceea ce privește operatorul, aveți dreptul de a solicita rectificarea și/sau completarea datelor, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să rectifice Datele fără întârzieri nejustificate.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

(1) în cazul în care contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru o perioadă ce permite operatorului să verifice acuratețea datelor dvs. cu caracter personal;
(2) în cazul în care prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
(3) în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru manifestarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale;
(4) în cazul în care ați depus o obiecție conform Articolului 21 (1) GDPR, și nu s-a stabilit încă dacă interesele legitime ale operatorului se suprapun intereselor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, aceste Date, cu excepția stocării Datelor, pot fi folosite cu acordul dvs. sau în scopul manifestării, exercitării sau apărării unor revendicări legale sau protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive de interese publice importante ale Uniunii sau ale unui Stat Membru.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform condițiilor menționate mai sus, veți fi informat de către operator înainte de încetarea restricționării prelucrării.

 

 1. Dreptul la ștergere

a) Obligația de a șterge

Puteți solicita operatorului să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să facă acest lucru imediat, dacă se aplică una dintre următoarele:

(1) Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;.
(2) vă revocați consimțământul pe care se bazează prelucrarea, conform Art. 6 (1) (a), și nu există temei legal pentru prelucrarea Datelor.
(3) conform Art. 21 (1) GDPR, vă opuneți prelucrării Datelor și nu există niciun temei legitim care să prevaleze prelucrării sau vă opuneți prelucrării, conform Art. 21 (2) GDPR.
(4) datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(5) datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală, conform legii Uniunii sau a unui Stat Membru la care se supune operatorul;
(6) datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile de informare a societății oferite conform Articolului 8 (1) GDPR.

b) Informații către terți

În cazul în care operatorul a publicat datele dvs. cu caracter personal și este obligat să le șteargă conform Art. 17 (1) GDPR, având în vedere tehnologia disponibilă și costul implementării, operatorul va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal pentru care dvs., în calitate de Persoană vizată, ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror link-uri către sau copie sau replicare a acestor date cu caracter personal.

c) Excepții

Dreptul la ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară;

(1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
(2) pentru respectarea unei obligații legale, care necesită prelucrarea conform legii din Uniune sau un Stat Membru la care se supune operatorul, sau pentru realizarea unei sarcini în interesul public sau în cadrul exercitării autorității oficiale acordate operatorului;
(3) pentru manifestarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

 

 1. Dreptul la informare

Dacă ați manifestat dreptul la rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării asupra operatorului, operatorul este obligat să notifice toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal cu privire la rectificarea sau ștergerea Datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

Vă rezervați dreptul de a fi informat de către operator despre destinatarii Datelor dvs.

 

 1. Dreptul la portabilitatea Datelor

Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal furnizate operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și aveți dreptul de a transmite aceste Date unui alt operator fără a fi împiedicat de către operator, cu condiția ca:

(1) prelucrarea să se bazeze pe consimțământ, conform Art. 6 (1) (a) GDPR; și
(2) prelucrarea să fie realizată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept, aveți și dreptul de a solicita transmiterea datelor dvs. cu caracter personal de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertatea și drepturile altor persoane nu pot fi afectate de această acțiune.

Dreptul la portabilitatea Datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru realizarea unei sarcini în interesul public sau în exercitarea unei autorități oficiale acordate operatorului.

 

 1. Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, care rezultă dintr-o situație particulară, conform Art. 6 (1) (e) sau (f) GDPR, inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi.

În plus, aveți dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct; aceasta include și crearea de profiluri în măsura în care acest aspect are legătură cu respectivul marketing direct.

Operatorul nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acesta poate demonstra că are temeiuri legitime pentru prelucrare ce prevalează față de interesele, drepturile și libertățile dvs., sau dacă prelucrarea este realizată în scopul manifestării, exercitării sau apărării unor revendicări legale.

 

 1. Dreptul de a retrage declarația de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage declarația de consimțământ privind protecția datelor în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării realizate pe baza consimțământului până la retragerea acestuia.

 

 1. Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărui alt remediu administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere, în special în Statul Membru în care locuiți, la locul de muncă sau la locul acuzației de încălcare, în cazul în care considerați să prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă GDPR.

Autoritatea de Supraveghere la care a fost depusă reclamația vă va informa despre progresul și rezultatul reclamației, inclusiv despre posibilitatea unui remediu judiciar conform Articolului 78 GDPR.

Autoritatea de protecție a datelor responsabilă pentru noi este Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit [Comisarul de Stat pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor din Baden-Wuerttemberg], la sediul: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Germania, adresa de corespondență: PO Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Germania, mai multe informații disponibile online at www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

XII. Luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă nu utilizăm Datele dvs. pentru crearea de profiluri sau pentru luarea automată a deciziilor.

XIII. Trimiteri către alte site-uri

Prezenta Declarație privind protecția datelor se aplică exclusiv prezenței pe internet a Südzucker AG. Paginile web din cadrul acestei prezențe pe internet pot conține link-uri către site-uri terțe sau platforme social media. Declarația noastră privind protecția datelor nu acoperă aceste site-uri sau acești furnizori. Atunci când părăsiți site-ul nostru, se recomandă să citiți cu atenție prevederile cu privire la protecția datelor ale fiecărui site care colectează date cu caracter personal.

XIV. Securitate

Luăm măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal de acces ilegal sau neintenționat sau de ștergere, modificare sau pierdere, sau divulgare neautorizată. Criptăm Datele dvs. în timpul transmiterii prin site-ul nostru și folosim conexiuni SSL (Secure Socket Layer) și TLS (Transport Layer Security). Ne protejăm site-ul și celelalte sisteme și datele cu caracter personal prin intermediul unor măsuri tehnice și organizaționale adecvate, în special, împotriva pierderilor, distrugerilor, accesului neautorizat, modificării sau divulgării către terți.

XV. Disponibilitate și modificări

Puteți vizualiza această Declarație privind protecția datelor la https://beefeed.com/ro/privacy/. În plus, puteți păstra sau imprima această Declarație privind protecția datelor folosind funcțiile respective ale browser-ului dvs. de internet.

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Declarație privind protecția datelor sau de a o adapta la cerințele legale și, prin urmare, vă rugăm să verificați starea actuală a Declarației noastre privind protecția datelor de fiecare dată când vizitați site-ul nostru.

Versiune: februarie 2024