Două albine

Confidențialitatea

Confidențialitatea

Două albine

Declarație privind confidențialitatea datelor

Südzucker AG acordă o importanță deosebită protecției vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și a securității datelor necesare și prin urmare, colectează, prelucrează și folosește datele cu caracter personal în conformitate cu principiile descrise mai jos și cu reglementările legale naționale și europene, în special cu Legea germană privind telecomunicațiile și media și Legea federală privind protecția datelor.

I. Numele și adresa operatorului

Operatorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”) și a altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și a altor reglementări privind protecția datelor, este:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Telefon:  (0621) 421-0
Telefax:  (0621) 421-234
E-Mail:  public.relations@suedzucker.de
Site web:  www.suedzucker.de
Președintele Consiliului de supraveghere: Dr. Hans-Jörg Gebhard
Consiliul executiv: Dr. Wolfgang Heer (Președinte), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart, Ingrid-Helen Arnold
Judecătoria locală Mannheim, HRB 0042 Dr. Hans-Jörg Gebhard

(denumit în continuare: „Südzucker”)

Dacă nu sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor în conformitate cu această declarație privind confidențialitatea datelor, în general sau din motive individuale, puteți trimite obiecția dumneavoastră prin e-mail, fax sau prin poștă, utilizând datele de contact menționate anterior sau la responsabilul cu protecția datelor. De asemenea, veți primi informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal în orice moment și în mod gratuit prin intermediul căilor de contact menționate mai sus.

II. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Südzucker AG
Responsabil cu protecția datelor
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
E-mail: datenschutz@suedzucker.de

(denumit în continuare: „RPD”)

III. Informații generale privind prelucrarea datelor

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personale ale utilizatorilor, doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a avea un site web funcțional și pentru a oferi conținutul și serviciile noastre. Ca regulă generală, prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are loc numai după obținerea consimțământului de la utilizator. Există o excepție în cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive practice și prelucrarea datelor este permisă de lege.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD servește ca bază legală.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare executării unui contract în care persoana vizată este parte, baza legală este art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, la operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea etapelor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă compania noastră, art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD servește ca bază legală.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice impun prelucrarea datelor cu caracter personal, baza legală este art. 6 alin. (1) lit. (d) din RGPD.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra primului interes, atunci baza legală pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

3. Ștergerea și perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul stocării nu va mai fi valid. Mai mult, datele pot fi stocate dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările UE, alte legi sau alte dispoziții la care este supus operatorul. Datele vor fi, de asemenea, blocate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de dispozițiile menționate mai sus, cu excepția cazului în care este nevoie de stocarea continuă a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

IV. Furnizarea site-ului și crearea fișierelor jurnal

1. Natura și scopul prelucrării datelor

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, sistemul colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului apelant.

În acest proces sunt colectate următoarele date:

 • Informații despre tipul browserului și versiunea utilizată
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora de acces
 • Site-uri de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe site-ul nostru
 • Site-uri accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului vor fi stocate până la 30 de zile.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

3. Scopul prelucrării

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite transmiterea site-ului către computerul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Datele sunt stocate în fișiere jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului. În plus, datele sunt necesare pentru a optimiza site-ul și pentru a asigura securitatea sistemelor de tehnologie informațională. În acest caz, nu are loc nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri constituie, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul în care datele sunt colectate în scopul furnizării site-ului, atunci datele vor fi șterse la încheierea respectivei sesiuni.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, atunci datele vor fi șterse cel târziu după 30 de zile. Este posibilă depozitarea și după această perioadă.  În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate, astfel încât identificarea clientului apelant nu mai este posibilă.

5. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului și stocarea datelor în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului. În consecință, nu există nicio posibilitate de obiecție din partea utilizatorului.

V. Utilizarea modulelor cookie

1. Natura și scopul prelucrării datelor

Site-ul nostru utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browserul de internet de pe computerul utilizatorului. Modulele cookie nu pot rula programe sau transmite viruși pe computer. Dacă un utilizator vizitează un site web, un modul cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține un șir de caractere specific care permite o identificare unică a browserului atunci când site-ul este apelat din nou. Unele module cookie utilizate vor fi șterse din nou la sfârșitul sesiunii browserului, adică după ce browserul va fi închis (așa-numitele „module cookie de sesiune”). Altele rămân pe dispozitiv și permit recunoașterea browserului la următoarea vizită.

Utilizăm module cookie pentru ca site-ul nostru să fie mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului necesită identificarea browserului apelant chiar și după o schimbare a paginii.

În modulele cookie sunt stocate și transmise următoarele date:

 • Setările de limbă
 • Consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie
 • Informații despre sesiune

De asemenea, utilizăm module cookie care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorilor. În acest fel, se pot transmite următoarele date:

 • Termenii de căutare introduși
 • Conținutul introdus în formularele de contact și căsuțele de text
 • Frecvența vizualizării paginilor
 • Utilizarea funcțiilor site-ului

Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt înregistrate sub pseudonime prin măsuri tehnice. Prin urmare, nu mai este posibil ca datele să fie atribuite utilizatorului apelant. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor. Când vizitați site-ul, apare un banner cu informații despre utilizarea modulelor cookie în scopuri de analiză și vă îndrumă către această declarație de confidențialitate. În acest context, există, de asemenea, o indicație despre cum poate fi prevenită stocarea modulelor cookie configurând setările browserului.

Puteți dezactiva stocarea modulelor cookie configurând setările corespunzătoare sau setând browserul, astfel încât să vă informeze imediat ce modulele cookie sunt instalate. Pentru a face acest lucru, trebuie să modificați setările corespunzătoare din meniurile Preferințe sau Opțiuni ale browserului. Dorim să subliniem faptul că este posibil ca unele zone ale site-ului să nu mai funcționeze sau să nu funcționeze adecvat și să aibă anumite limitări.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie necesare din punct de vedere tehnic este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie în scopuri de analiză este art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD, în cazul în care consimțământul utilizatorului a fost obținut în acest sens.

3. Scopul prelucrării

Scopul utilizării modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor pentru utilizatori. De asemenea, unele funcții ale site-ului nostru nu pot fi oferite fără utilizarea modulelor cookie. Pentru aceste funcții, este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare de pagină.

Utilizarea modulelor cookie este necesară pentru următoarele aplicații:

 • Adoptarea setărilor de limbă
 • Stocarea termenilor de căutare

Datele de utilizator colectate de modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Modulele cookie de analiză sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității site-ului și a conținutului acestuia. Prin intermediul modulelor cookie de analiză aflăm cum este utilizat site-ul și astfel putem optimiza continuu oferta noastră. Se face referire la secțiunea VII.

Aceste scopuri constituie, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Perioadele de stocare, posibilitatea obiecției și eliminarea

Modulele cookie sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise site-ului nostru. Prin urmare, în calitate de utilizator dețineți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea modulelor cookie modificând setările din browserul de internet. Modulele cookie care au fost deja salvate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automat. Dacă modulele cookie sunt dezactivate pentru site, este posibil să nu mai puteți utiliza integral toate funcțiile site-ului.

VI. Contact prin e-mail

1. Natura și scopul prelucrării datelor

Pe site, putem fi contactați prin intermediul adresei de e-mail furnizate acolo. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.

În acest context, datele nu vor fi transmise terților. Datele sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Dacă e-mailul are ca scop încheierea unui contract, baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

3. Scopul prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail servește exclusiv la gestionarea contactului. Aceasta constituie, de asemenea, un interes legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare scopului pentru care au fost colectate. În ceea ce privește datele cu caracter personal trimise prin e-mail, datele sunt șterse atunci când conversația relevantă cu utilizatorul este finalizată. Conversația este finalizată atunci când poate fi dedus că faptele în cauză au fost în cele din urmă clarificate.

5. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal. Într-un astfel de caz, conversația nu poate fi continuată.

Toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactatului vor fi șterse în această situație.

VII. Servicii de analiză a site-urilor

1. Natura și scopul prelucrării datelor

Site-ul nostru utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. Google Analytics utilizează așa-numitele „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computer sau pe dispozitivul final utilizat (tabletă, smartphone etc.) și care permit o analiză a utilizării site-ului.

Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea site-ului vor fi în general transmise și stocate de către Google pe servere din Statele Unite. Cu toate acestea, adresa IP va fi scurtată mai întâi în UE sau în SEE. Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics folosește datele utilizatorilor, consultați politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

2. Baza legală și scopul prelucrării

Aceste informații sunt utilizate în special pentru a înțelege mai bine cum este utilizat site-ul și pentru a îmbunătăți conținutul, funcționalitatea și căutarea acestuia. Scopurile de prelucrare menționate sunt în interesul nostru legitim [art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD].

3. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Puteți renunța la colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor de către Google în orice moment în viitor, instalând un program de renunțare furnizat de Google.

VIII. Plugin-uri pentru rețele sociale

1. Natura și scopul prelucrării datelor

Site-ul nostru utilizează plugin-ul pentru rețele sociale („Plug-in”) de la YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”).

Conținutul plugin-ului este transmis direct de pe YouTube către browserul dumneavoastră, care îl integrează în site. Aceasta înseamnă că, atunci când vizitați site-ul, nu sunt transmise inițial date cu caracter personal către furnizorul plugin-ului. Puteți recunoaște furnizorul plugin-ului prin butonul de redare al videoclipului integrat în pagină. Doar dacă faceți clic pe câmpul marcat, astfel activând plugin-ul, furnizorul va primi informația că ați apelat site-ul corespunzător, din cadrul serviciului nostru online.

Prin urmare, nu avem nicio influență asupra datelor pe care YouTube le colectează cu ajutorul acestui plug-in și vă informăm în funcție de nivelul dumneavoastră de cunoștințe: YouTube primește informația

că ați vizitat pagina corespunzătoare a site-ului prin intermediul plugin-ului. Prin activarea plugin-ului, datele cu caracter personal vor fi transferate de la dumneavoastră către furnizorul plugin-ului și stocate acolo (pentru furnizorii americani din SUA). Deoarece furnizorul plugin-ului colectează în special date prin intermediul modulelor cookie, vă recomandăm să ștergeți toate modulele cookie în setările de securitate ale browserului înainte de a face clic pe caseta estompată.

Nu avem nicio influență asupra datelor și proceselor de prelucrare a datelor colectate de YouTube și nu cunoaștem domeniul de aplicare pentru colectarea datelor, scopurile prelucrării sau perioadele de stocare. De asemenea, nu există informații disponibile despre ștergerea datelor colectate de către YouTube. Se aplică termenii de utilizare și protecția datelor pentru furnizorii de rețele sociale.

Dacă sunteți conectat la YouTube, informațiile pot fi atribuite în contul respectiv. În acest caz, informațiile corespunzătoare vor fi transmise în contul dumneavoastră personal și stocate acolo. Nu avem nicio influență asupra conținutului plugin-urilor sau a transmiterii informațiilor către furnizori. Mai multe informații despre scopul și sfera de prelucrare a datelor, precum și drepturile dumneavoastră în această privință și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în dispozițiile furnizorului privind protecția datelor.

Furnizorul plugin-ului stochează datele colectate despre dumneavoastră sub forma unor profiluri de utilizator și le folosește în scopuri publicitare, pentru cercetare de piață și/sau pentru a construi site-ului în funcție de nevoile utilizatorului. O astfel de evaluare are loc în special (de asemenea, pentru utilizatorii neconectați) pentru a oferi publicitate direcționată în funcție de cerere și pentru a informa ceilalți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru.

2. Baza legală și scopul prelucrării

Scopurile de prelucrare menționate sunt în interesul nostru legitim [art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD]. Este important pentru noi ca site-ul să fie atractiv și să creștem interacțiunea cu vizitatorii prin intermediul plugin-ului.

3. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Aveți dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator, însă trebuie să contactați furnizorul plugin-ului pentru a exercita acest drept. De asemenea, este posibil să blocați plugin-urile cu programe de completare instalate în browser.

IX. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi în raport cu operatorul:

1. Dreptul la informare

Puteți solicita operatorului să confirme dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi.

Dacă a avut loc o astfel de prelucrare, puteți solicita următoarele informații de la operator:

(1)        scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate;

(2)        categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

(3)        destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le sunt încă dezvăluite datele cu caracter personal;

(4)        durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau dacă nu este posibilă o informare specifică în acest sens, criterii pentru determinarea perioadei de stocare;

(5)        existența unui drept la rectificare sau la ștergerea datelor cu caracter personal, unui drept la limitarea prelucrării de către operator sau unui drept de a vă opune acestei prelucrări;

(6)        existența unui drept de plângere la o autoritate de supraveghere;

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transferul de date cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională. În acest sens, puteți solicita să fiți informați despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 din RGOD în legătură cu transmiterea datelor.

Pentru a vă exercita dreptul la informații gratuite, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul căilor de contact furnizate sau să contactați responsabilul cu protecția datelor (consultați secțiunile I și II).

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare din partea operatorului, dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt inexacte sau incomplete. Operatorul va efectua rectificarea fără întârziere.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Sub rezerva următoarelor condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

(1)        dacă doriți să contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite operatorului de date să verifice acuratețea acestora;

(2)        dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, dar solicitați în schimb restricționarea acestora;

(3)        dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(4)        dacă vă opuneți prelucrării conform art. 21 alin. (1) din RGPD, după ce se verifică dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată, aceste date – cu excepția stocării – vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă s-a obținut o restricție de prelucrare în conformitate cu cerințele de mai sus, veți fi informat de către operator atunci când restricția va fi anulată.

4. Dreptul la ștergerea datelor

a) Obligația de a șterge datele

Puteți solicita operatorului să șteargă fără întârziere datele dumneavoastră cu caracter personal, iar operatorul are obligația de a face acest lucru fără să întârzie nejustificat, atunci când se aplică una dintre următoarele situații:

(1)        Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.

(2)        Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.

(3)        Vă opuneți prelucrării conform art. 21 alin. (1) din RGPD și nu există motive legitime care prevalează asupra prelucrării sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (2) din RGPD.

(4)        Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

(5)        Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform legislației Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul.

(6)        Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în raport cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. 1 RGPD.

b) Informații furnizate terților

În cazul în care operatorul a făcut publice datele dumneavoastră cu caracter personal și este obligat în temeiul art. 17 alin. (1) din RGPD să șteargă datele, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează aceste date că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea oricăror link-uri, copii sau duplicate ale datelor respective.

c) Excepții

Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară:

(1)        pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informație;

(2)        pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

(3)        în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. (1) din RGPD, în măsura în care dreptul menționat la alineatul (a) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(4)        pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul la notificare

Dacă ați exercitat dreptul la rectificare, ștergere sau restricție a prelucrării în raport cu operatorul, acesta din urmă este obligat să comunice orice astfel de rectificare sau ștergere a datelor sau restricție de prelucrare, fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.

În relația cu operatorul aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(1)        prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD; și

(2)        prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie afectate în mod negativ de acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

7. Dreptul la obiecție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară, asupra prelucrării datelor cu caracter personal conform art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f).

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8. Dreptul de a retrage declarația de consimțământ în temeiul legii privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage oricând declarația de consimțământ în temeiul legii privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde lucrați sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78 din RGPD.

Autoritatea pentru protecția datelor care este responsabilă în cazul companiei noastre este Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, cu sediul la: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Germania, adresa poștală: P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Germania, mai multe informații sunt disponibile pe internet la adresa www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

X. Linkuri către alte site-uri web

Această declarație de confidențialitate a datelor se aplică exclusiv site-ului Südzucker. Paginile de internet de pe acest site pot conține linkuri către paginile de internet ale unor terți. Declarația noastră de confidențialitate a datelor nu acoperă aceste pagini de internet. Când părăsiți site-ul sau magazinul online, vă recomandăm să citiți cu atenție prevederile privind protecția datelor pentru fiecare site care colectează date cu caracter personal.

XI. Securitate

Luăm măsurile de securitate necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesul ilegal sau neintenționat sau pentru a preveni orice ștergere, modificare, pierdere sau dezvăluire neautorizată. Criptăm datele în timpul transmiterii prin intermediul site-ului nostru și utilizăm așa-numitele conexiuni SSL (Secure Socket Layer). Protejăm site-ul, celelalte sisteme și datele cu caracter personal prin măsuri tehnice și organizaționale adecvate, în special împotriva pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, modificării sau divulgării către terți.

XII. Disponibilitate și modificări

Această declarație de confidențialitate a datelor este disponibilă pentru inspecție pe https://www.beefeed.com/ro/privacy Puteți salva sau tipări această declarație de protecție a datelor utilizând funcțiile corespunzătoare ale browserului dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această declarație de confidențialitate a datelor sau de a o adapta la cerințele legale și prin urmare, vă rugăm să consultați declarația actuală de confidențialitate a datelor de fiecare dată când vizitați site-ul.

Versiune: 1.0 mai 2018