Słonecznik i pszczoła

Różne rodzaje karmy

Pszczołom należy zapewniać wysokiej jakości karmę, by w całości zastąpić im miód, wyrównać regionalne lub sezonowe różnice w produkcji nektaru, zagwarantować im dodatkowe pożywienie, kiedy tworzą nowe rodziny oraz zapewnić dodatkowe źródło energii podczas hibernacji lub produkcji matek pszczelich.

Różne rodzaje karmy

Pszczołom należy zapewniać wysokiej jakości karmę, by w całości zastąpić im miód, wyrównać regionalne lub sezonowe różnice w produkcji nektaru, zagwarantować im dodatkowe pożywienie, kiedy tworzą nowe rodziny oraz zapewnić dodatkowe źródło energii podczas hibernacji lub produkcji matek pszczelich.

Słonecznik i pszczoła

Miód

Naturalnym pokarmem pszczół jest miód produkowany z całego zbieranego przez siebie nektaru i spadzi. Surowce te są dla pszczół źródłem takich składników odżywczych jak fruktoza, glukoza i cukroza. W ulach stworzonych przez człowieka, pszczoły do zbierania miodu potrzebują zdrowego zamiennika takich składników. Obecnie pszczelarze mogą wybierać karmę dla pszczół spośród całego jej wachlarza.

Domowy roztwór cukru

Z zasady cukier miesza się z wodą w proporcji 3:2, a rzadziej — 1:1. Taki cukier ma identyczną budowę chemiczną, jak cukroza zawarta w nektarze i spadzi, czyli surowców składających się na miód. Z właściwie przygotowanego roztworu cukru pszczoły pozyskują niezbędne enzymy i mogą odpowiednio wykorzystać cukrozę jako składnik odżywczy. Przygotowanie wodnego roztworu cukru zawsze zajmuje zbyt dużo czasu. Należy uwzględnić niestabilność mikrobiologiczną karmy, która skraca jej okres przechowywania, a przez to okres czasu, w jakim można zużyć roztwór cukru. Z tego względu często musi być on przygotowywany w małych partiach.

Gotowe do wykorzystania roztwory cukru API

Karmy dla pszczół API na bazie cukru są gotowe do użycia. Spełniają ich wszystkie wymogi żywieniowe i stanowią ogromną pomoc dla pszczelarzy, ponieważ mogą oni bez dodatkowego przygotowania podawać ją bezpośrednio pszczołom

APIinvert

APIinvert to gotowy do wykorzystania roztwór cukru służący za karmę dla pszczół. Zawiera kompozycję fruktozy, glukozy i cukrozy, która jest łatwo przez nie przyswajana. Wysoka zawartość fruktozy pomaga zapobiegać granulacji w plastrach nawet w niskich temperaturach, co ułatwia żywienie pszczół przez cały rok.

APIfonda

APIfonda to gotowa do użytku pasta cukrowa przeznaczona do karmienia pszczół. Składają się na nią niezwykle drobne kryształki cukru, z których każdy pokryty jest cienką powłoczką rozpuszczonego syropu cukrowego. Kryształki te mogą być łatwo przenoszone i bezpośrednio połykane przez pszczoły.

Karma dla pszczół na bazie skrobi

Karma dla pszczół na bazie skrobi jest dostępna na rynku dla pszczelarzy od połowy lat 90. Wytwarza się ją z glukozy i skrobi stosowanej w różnych ilościach. Ponieważ w naturalnym miodzie pszczelim skrobia występuje jedynie w małych ilościach, karma na bazie skrobi jest w mniejszym stopniu podobna do ich naturalnej diety, a przez to trudniejsza do strawienia.

Wszystkie informacje o znaczeniu odpowiedniego karmienia pszczół